תהילים - פרק ז - פסוק י הדפסה
  יגמור נא רע, רשעים--    ותכונן צדיק;ובוחן ליבות, וכליות--    אלוהים צדיק.