תהילים - פרק ז - פסוק יד הדפסה
  ולו, הכין כלי מוות;    חיציו, לדולקים יפעל.