תהילים - פרק ז - פסוק יז הדפסה
  ישוב עמלו בראשו;    ועל קודקודו, חמסו יירד.