תהילים - פרק ח - פסוק ג הדפסה
  מפי עוללים, ויונקים--    ייסדת-עוז:למען צורריך;    להשבית אויב, ומתנקם.