תהילים - פרק ח - פסוק ה הדפסה
  מה-אנוש כי-תזכרנו;    ובן-אדם, כי תפקדנו.