תהילים - פרק ח - פסוק ו הדפסה
  ותחסרהו מעט, מאלוהים;    וכבוד והדר תעטרהו.

להראו שבכל אדם יש ניצוץ אלוהי.