תהילים - פרק ט - פסוק ו הדפסה
  גערת גויים, איבדת רשע;    שמם מחית, לעולם ועד.