תהילים - פרק ט - פסוק טז הדפסה
  טבעו גויים, בשחת עשו;    ברשת-זו טמנו, נלכדה רגלם.