תהילים - פרק י - פסוק ח הדפסה
  יישב, במארב חצרים--במסתרים, יהרוג נקי;    עיניו, לחלכה יצפונו.