תהילים - פרק י - פסוק י הדפסה
  ידכה ישוח;    ונפל בעצומיו, חיל כאים.