תהילים - פרק יב - פסוק ד הדפסה
  יכרת יהוה, כל-שפתי חלקות--    לשון, מדברת גדולות.