תהילים - פרק יג - פסוק ב הדפסה
  עד-אנה יהוה, תשכחני נצח;    עד-אנה, תסתיר את-פניך ממני.