תהילים - פרק טו - פסוק א הדפסה
  מזמור, לדויד:    יהוה, מי-יגור באוהלך; מי-ישכון, בהר קודשך.

בקשר הרב דורי בבית הספר רננים ראשון לציון אני בחרתי פסוק זה כי אהבתי את הפסוק הזה כי הוא אומר שאנו רוצים לישכון בהר קודשו של ה'