תהילים - פרק טו - פסוק ד הדפסה
  נבזה, בעיניו נמאס--    ואת-יראי יהוה יכבד;נשבע להרע,    ולא ימיר.