תהילים - פרק יז - פסוק ג הדפסה
  בחנת ליבי, פקדת לילה--    צרפתני בל-תמצא;זמותי,    בל-יעבור-פי.