תהילים - פרק יז - פסוק ה הדפסה
  תמוך אשוריי, במעגלותיך;    בל-נמוטו פעמיי.