תהילים - פרק יז - פסוק יג הדפסה
  קומה יהוה--    קדמה פניו, הכריעהו;פלטה נפשי,    מרשע חרבך.