תהילים - פרק יז - פסוק טו הדפסה
  אני--בצדק, אחזה פניך;    אשבעה בהקיץ, תמונתך.

הפסוק שבחרתי מתהילים פרק יז פסוק טו מקביל לפסוק באותו ספר בפרק קכו פסוק א' בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה...מביע את הרעיון כי מלא כל העולם כבודו.הוא העיניים שראו את זעקת העם במצריים שהובילם במידבר והביאם לארץ המובטחת. הוא הכוח היוצר הממשיך בהתהוותו ויצירתו לעד ולעולמי עד. הלואי ונראה אותו תמיד.
בפסוק אחזה פניך אשבעה בהקיץ, תמונתך, משתקף כל הקיום האנושי מראשית הווצרותו וכל מה שאנחנו נזכרים נותן לנו לחשוב כי אנחנו חלק מהשלם. העולם נוצר כשלמות אחת דינאמית שאינה פוסקת לעולם. אנחנו מכילים את כל היסודות שבטבע לכן מתמלאים בשובע ולעולם לא שבעים. ככתוב שם:אשבעה בהקיץ תמונתך.
אי לזאת אני רואה את התנך כ הספר האקטואלי הקלאסי האולטימטיבי.

ב ב ר כ ה בתיה יהב