תהילים - פרק יח - פסוק כו הדפסה
  עם-חסיד תתחסד;    עם-גבר תמים, תיתמם.