תהילים - פרק יח - פסוק לה הדפסה
  מלמד ידיי, למלחמה;    וניחתה קשת-נחושה, זרועותיי.