תהילים - פרק יח - פסוק לז הדפסה
  תרחיב צעדי תחתיי;    ולא מעדו, קרסוליי.