תהילים - פרק יח - פסוק נא הדפסה
  מגדיל,    ישועות מלכו:ועושה חסד, למשיחו--לדויד ולזרעו;    עד-עולם.