תהילים - פרק יט - פסוק א הדפסה
  למנצח, מזמור לדויד.