תהילים - פרק כ - פסוק ט הדפסה
  המה, כרעו ונפלו;    ואנחנו קמנו, ונתעודד.

שלמרות כל הקשיים בחיים בכל זאת אנחנו חזקים והחיים חזקים מאיתנו