תהילים - פרק כב - פסוק ב הדפסה
  אלי אלי, למה עזבתני;    רחוק מישועתי, דברי שאגתי.