תהילים - פרק כה - פסוק ו הדפסה
  זכור-רחמיך יהוה, וחסדיך:    כי מעולם המה.

חשיבותה של החמלה: Compassion. גם אם אתה נזכר בו רק בהתרגש צרה, הוא עדיין פנוי אליך. בידי איש אין מונופול על אלוהים. השם נותן חסותו לכול, מקיימי מצוות ולא, חרדים כחילוניים. הוא משען לעת צרה גם אם הנחת תפילין ודקדקת ולא החסרת תפילה, גם אם מעולם לא. הנך החוטא הגדול ביותר, הורשעת? אוזנה של ההשגחה העליונה עדיין כרויה אליך.
http://cafe.themarker.com/post/425099/