שמות - פרק טז - פסוק כו הדפסה
ששת ימים, תלקטוהו; וביום השביעי שבת, לא יהיה-בו. 

כל יום עובדים ביום השבת נחים