תהילים - פרק עא - פסוק ח הדפסה
  יימלא פי, תהילתך;    כל-היום, תפארתך.

בחרתי את פסוק זה כי הוא מתאים לי ולגילי