תהילים - פרק צב - פסוק ב הדפסה
  טוב, להודות ליהוה;    ולזמר לשמך עליון.

אני מודה לה' בכל יום וחושבת שצריך להכיר לו תודה בכל יום כי הוא הגדול מכולם. אני מאמינה בה' נורא ומתפללת כל יום להקבה, רק ה' עוזר, אין תחליף.