שמות - פרק כד - פסוק א הדפסה
ואל-משה אמר עלה אל-יהוה, אתה ואהרון נדב ואביהוא, ושבעים, מזקני ישראל; והשתחוויתם, מרחוק. 

כי שמי מופיע שם