איוב - פרק א - פסוק א הדפסה
איש היה בארץ עוץ, איוב שמו; והיה האיש ההוא, תם וישר וירא אלוהים--וסר מרע.