איוב - פרק א - פסוק יד הדפסה
ומלאך בא אל איוב, ויאמר:  הבקר היו חורשות, והאתונות רועות על ידיהם.