איוב - פרק ב - פסוק ג הדפסה
ויאמר יהוה אל השטן, השמת ליבך אל עבדי איוב--כי אין כמוהו בארץ איש תם וישר ירא אלוהים, וסר מרע; ועודנו מחזיק בתומתו, ותסיתני בו לבלעו חינם.