איוב - פרק ג - פסוק ד הדפסה
  היום ההוא,    יהי-חושך:אל-ידרשהו אלוה ממעל;    ואל-תופע עליו נהרה.