איוב - פרק ג - פסוק ח הדפסה
  ייקבוהו אוררי-יום;    העתידים, עורר לוויתן.