איוב - פרק ג - פסוק ט הדפסה
  יחשכו, כוכבי נשפו:    יקו-לאור ואין; ואל-יראה, בעפעפי-שחר.