איוב - פרק ג - פסוק יב הדפסה
  מדוע, קידמוני ברכיים;    ומה-שדיים, כי אינק.