איוב - פרק ג - פסוק יח הדפסה
  יחד, אסירים שאננו;    לא שמעו, קול נוגש.