איוב - פרק ג - פסוק כד הדפסה
  כי-לפני לחמי, אנחתי תבוא;    וייתכו כמים, שאגותיי.