איוב - פרק ג - פסוק כו הדפסה
  לא שלוותי, ולא שקטתי ולא-נחתי;    ויבוא רוגז.