איוב - פרק ד - פסוק י הדפסה
  שאגת אריה, וקול שחל;    ושיני כפירים ניתעו.