איוב - פרק ו - פסוק י הדפסה
  ותהי-עוד, נחמתי--    ואסלדה בחילה, לא יחמול:כי-לא כיחדתי,    אמרי קדוש.