איוב - פרק ו - פסוק טו הדפסה
  אחיי, בגדו כמו-נחל;    כאפיק נחלים יעבורו.