איוב - פרק ו - פסוק יט הדפסה
  הביטו, אורחות תמא;    הליכות שבא, קיוו-למו.