איוב - פרק ו - פסוק כט הדפסה
  שובו-נא, אל-תהי עוולה;    ושובו עוד, צדקי-בה.