איוב - פרק ח - פסוק ג הדפסה
  האל, יעוות משפט;    ואם-שדיי, יעוות-צדק.