בראשית - פרק ח - פסוק יב הדפסה
וייחל עוד, שבעת ימים אחרים; וישלח, את-היונה, ולא-יספה שוב-אליו, עוד. 

נח שלח כעבור שבעה ימים את היונה בפעם השנייה והיונה לא חזרה כי זה היה הסימן שהמבול נגמר והיונה נשארה בחוץ ולא חזרה לתיבה