רות - פרק א - פסוק ח הדפסה
ותאמר נועמי, לשתי כלותיה, לכנה שובנה, אישה לבית אימה; יעש יהוה עימכם חסד, כאשר עשיתם עם-המתים ועימדי. 

מבטא את היחסים בתוך המשפחה