שיר השירים - פרק א - פסוק ד הדפסה
מושכני, אחריך נרוצה; הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך--נזכירה דודיך מיין, מישרים אהבוך. 

הפסוק מזכיר לי הנהגה משמעותית.