שיר השירים - פרק א - פסוק ט הדפסה
לסוסתי ברכבי פרעה, דימיתיך רעייתי.